Reinicie o telefone - Nokia Lumia 620

Nokia Lumia 620
Passo 1 de 1

Reinicie o telefone

Remova a bateria durante 10-15 segundos.
Ligue o telefone.

1. Reinicie o telefone

Remova a bateria durante 10-15 segundos.
Ligue o telefone.
Nokia Lumia 620