Active ou desactive o perfil silencioso - BlackBerry Q10

Passo 1 de 1

Active ou desactive o perfil silencioso

Deslize o dedo sobre o visor, de cima para baixo.
Prima o ícone de perfil silencioso para activar ou desactivar a função.

1. Active ou desactive o perfil silencioso

Deslize o dedo sobre o visor, de cima para baixo.
Prima o ícone de perfil silencioso para activar ou desactivar a função.